Grażyna Skalniak

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Oranci

Projekt obejmował teksty poetyckie, choreografię tańca, scenariusz - zbudowany ze zbioru dosłownych cytatów z pejzażu Krakowa : Kobieta z foliowymi kwiatami, Rozmowa staruszków, rytmy deklamacji, liturgiczne gesty zakonników odprawiających nabożeństwa oraz partytury działań dla performera, która obok precyzyjnych i jednoznacznych wskazówek określających: miejsce w przestrzeni, czasie, opis ruchu, intonacji głosu, charakter światła, cel wzajemnej relacji w trakcie realizacji projektu, zawierała obszary otwarte na interpretacje i improwizacje performerów i uczestników. Przestrzeń w obu częściach była komponowana odmiennie. W Oranci I był to centralny układ oparty na rzucie krzyża greckiego, z wyakcentowanymi obszarami postaci na jego narożach oraz w centrum. Do Oranci II wykorzystałam przestrzeń sceny teatru - jako miejsce zarówno dla uczestników akcji jak i widzów, którym była przydzielona część sceny oraz światło, wykorzystane w trakcie działań jako środek narracji.Zgromadzone materiały: dotyczące obecności symbolu oranta /postaci z uniesionymi do góry rękoma/ w różnych kulturach, fotografie prac malarskich, teksty z zakresu ikonografii, antropologii udostępnianie były uczestnikom projektu. Stanowiły dynamiczne i inspirujące do dyskusji tło poznawcze.


Opracowanie projektu /scenariusz,reżyseria/  Grażyna Skalniak. Galeria Kanonicza Kraków 2002, Teatr 38 Kraków 2002


 

Numery projekt multimedialny w nurcie OFF w ramach 28 Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu na scenie Teatru Kameralnego. Scenariusz i  reżyseria - Joanna Piwowar, projekcje multimedialne Dawid Kozłowski, muzyka i aranżacje Jerzy Rogiewicz. Scenografia i reżyseria światła - Grażyna Skalniak

 

 Okno wiersze Grażyny Skalniak  zebrane w formie książki unikatowej, przez Katarzynę Cholewę w ramach projektu Kolekcja Sztuki Książki XX wieku. Katarzyna Cholewa odbyła studia na Studia ASP w Łodzi, Wydział Grafiki i Malarstwa. Zajmuje się sztuką papieru, grafiką, fotografią, książką artystyczną. Udział w wystawach w kraju i zagranicą (Berno). Książka Okno powstała dzięki wierszom, dotąd niepublikowanym, ideą było znalezienie takiej formy, która oscyluje pomiędzy ilustracją a narracją, opowiada swoje historie, tworzy nowe skojarzenia, ale nie odbiera tekstowi jego znaczenia, szukając niewerbalnego dialogu, nie jest tym samym w pełni autonomiczna.

Mandorla

"...Co tam stoi w migdale? Nic stoi w migdale, stoi tam i stoi"


Projekt z inspiracji wierszem "Mandorla" Paula Celana. Realizowany na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie.


Odwołując się do obrazów poetyckich zawartych w utworze,starałam się zbudować przestrzeń sceniczną wystarczająco pojemną, by pomieścić tragiczność losu jednostki osamotnionej w obliczu tego, co dla swoistego oswojenia określa się mianem tajemnicy.

Partytura ruchu,scenariusz,światła,recytacja - Grażyna Skalniak, Anna Gunia- taniec, Luiza Macedońska- taniec

 

Partytura dla artysty -"Przejście" Projekt realizowany w roku 2006/2007 obejmował współpracę z tancerką, malarką, kompozytorką oraz muzykami. Posiadał strukturę otwartą. Twórca zaproszony do współpracy otrzymywał graficzną partyturę obrazu konceptualnego, wraz ze wskazówkami co do wykonania materialnego działania zgodnego z dziedziną sztuki, którą reprezentuje. W procesie realizacji ujawniło się dla mnie wiele interesujących aspektów, związanych z przekładem  warstw graficznych na inne dziedziny sztuki. Taniec, obraz malarski, czy muzyczny, oscylują wokół przejść zawartych w zapisie, od bieli przez czerwień do błękitu. Doświadczenia wyniesione z wcześniejszych poszukiwań malarskich są tu obecne w sposobie użycia koloru w wymiarze symbolicznym, oraz prostych form abstrakcyjnych. Bardzo pozytywnie wspominam spotkania z twórcami, którzy podczas pracy dzielili się swoimi spostrzeżeniami.Prezentacja projektu w trakcie trwania festiwalu obejmowała pokaz filmu dokumentującego procesy twórcze, oraz utwór muzyczny i taniec. Udostępniona została także dla widzów partytura utworu - włączając ich w proces aktualizacji obrazu. Projekt był prezentowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Działań Plastycznych i Teatralnych w Tczewie.Uczestnikami projektu byli :


Anna Gunia- tancerka

Anna Paszkowska - malarka

Katarzyna Szwed- kompozytorka

Grzegorz Wierus - dyrygent

Zofia Ambroży- fortepian

Karolina Chłostawska- wiolonczela

Ewa Kieres - obój

Maksymilian Lipień - obój

Kinga Bocheńska - Szostak-wiolonczela

Andrzej Włodarz- akordeon

Michał Pawełek- rejestracja dźwięku

Katarzyna Szwed, Maciej Jabłoński - nagranie

You are here